?

Log in

No account? Create an account

Красивые фотографии с митинга

Рекомендации репортажным фотографам. http://color-foto.com

Previous Entry Share Next Entry
Reverse SSH Tunnels on the fly
atykhonov
Якщо з'єднатися з віддаленим сервером по ssh, і потім натиснути таку от послідовність клавіш

[Enter] [~] [C]

то з'явиться стрічка запиту:

user@server ~ $
ssh>

в якій можна ввести як приклад:

ssh> -R 4000:localhost:22

(усі можливі варіанти формату цієї стрічки можна переглянути, якщо ввести тут символ "?")

після цього можна з віддаленої машини копіювати файли на клієнт:

$ scp -P 4000 file.tar.gz localhost:/path/to/laptop