?

Log in

No account? Create an account

Красивые фотографии с митинга

Рекомендации репортажным фотографам. http://color-foto.com

Previous Entry Share Next Entry
Перехід в мінібуфері в корінь проекту
atykhonov
Коли в emacs'i працюю над проектом, виконую C-x C-f і ido пропонує вибрати файли, які знаходяться в тій же директорії що й поточний файл. В той же час дуже часто потрібно знайти файл відносно кореня проекта і доводиться бекспейсом повертатися в корінь. Для того, щоби можна було швидко повертатися в корінь, можна скористатися такою функцією:

(defun goto-project-root () 
  (interactive) 
  (setq filename "/project/root/dir/") 
  (ido-set-current-directory filename) 
  (setq ido-text "") 
  (ido-set-current-directory (file-name-directory filename)) 
  (setq ido-exit 'refresh ido-text-init ido-text ido-rotate-temp t) 
  (exit-minibuffer))

(define-key minibuffer-local-map (kbd "M-a") 'goto-project-root)


Перехід, як можна замітити, здійснюється комбінацією M-a.